Kamerowanie kanalizacji – co warto wiedzieć?

Kamerowanie kanalizacji często wykonuje się w miejscach, gdzie jej prawidłowe działanie jest zaburzone np. poprzez zatkanie drożności rur kanalizacyjnych. Inspekcję przeprowadzają firmy, które za pomocą specjalnego sprzętu, w skład którego wchodzi oświetlona kamera wizyjna, dokonują analizy stanu sieci kanalizacyjnej.

Czym jest kamerowanie kanalizacji?

Kamerowanie kanalizacji polega na umieszczenie kamery w kanale i wykonanie za jej pomocą całkowitej inspekcji i przeglądu rur kanalizacyjnych. Głowice kamer są obrotowe, dzięki czemu w sposób dokładny można sprawdzić, jaki jest stan kanałów. W zależności od średnicy rur dobierany jest odpowiedni sprzęt, za pomocą którego można objąć monitoringiem zarówno większe, jak i mniejsze średnice rurociągów kanalizacyjnych takie jak np. odpływy umywalek, toalet czy zlewozmywaków. Budowa głowicy takiej kamery umożliwia jej bezproblemowe przejście także poprzez kolanka 90°. Najnowsze rozwiązania i zabezpieczenia obudowy kamer pozwalają na działanie nawet w bardzo trudnych i wymagających warunkach. System umożliwia rejestrowanie i zapis wideo bezpośrednio na kartę pamięci. Po zakończonej inspekcji otrzymuje się raport z dokładnym opisem pisemno-graficznym stanu badanego odcinka oraz filmem z przebiegu inspekcji i zdjęciami ewentualnych uszkodzeń.

Dlaczego warto wykonać kamerowanie kanalizacji?

Istnieje szereg istotnych powodów, dla których warto wykonać kamerownie kanalizacji.
Dzięki wykonaniu monitoringu rur można w sposób pewny i jednoznaczny stwierdzić, co jest przyczyną awarii kanalizacji. Inspekcja ta pozwala na dokładne zlokalizowanie problemu, szczegółowe przeanalizowanie stanu technicznego danej instalacji, a dzięki szybkiej eliminacji problemu także zmniejszenie kosztów i oszczędność pieniędzy.

Wykonując kamerowanie kanalizacji, można otrzymać informacje dotyczące np. występowania mechanicznego uszkodzenia rur, obecności wystających uszczelek, przeszkód, deformacji rur i nieszczelności ich połączeń, nieprawidłowości spadku, lokalizacji przyłączy, miejsc wrastających korzeni, całkowitego poziomu zanieczyszczenia rur osadami, itp.

Ponadto warto pamiętać, że zgodnie z regułą Polskiej Normy „Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych”, tego rodzaju monitoring należy wykonać po każdym zakończeniu montażu przewodów kanalizacyjnych.
Zarówno nowa, jak i używana kanalizacja powinna być sprawdzana okresowo, dzięki temu ewentualne uszkodzenia lub inne nieprawidłowości można szybko wyeliminować i nie dopuścić do powstania bardziej poważnych następstw.

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *